หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | รับสมัครงาน
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ARENO
Left direction
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DAM
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ADANO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DENO
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ ono
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ AZUMI
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ SHIBATA
ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ FUJIKI
Right direction

บริษัท พี.พี.อินเตอร์ ปั้ม จำกัด ก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต แต่เพียงผู้เดียว  โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการใช้งานสินค้าให้เหมาะสมกับประเภทของงานและตรงตามความต้องการ และบริการรับซ่อมสินค้าตลอดระยะเวลาการใช้งาน

 

ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร และประปา

 
 

รับทำปั้มน้ำหอยโข่งและมอเตอร์พิเศษ

 
 

ความรู้และบทความน่าสนใจ

 
  •   ARENO  
  •   DAM  
  •   ADANO  
  •   DENO  
  •   ONO  
  •   AZUMI  
  •   SHIBATA  
  •   FUJIKI  
   
   
   
   
   
   
   
   


P.P. Inter Pump Company Limited.

บริษัท พี.พี. อินเตอร์ ปั๊ม จำกัด
1191 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์. 02-3193832, 02-3193901-2
โทรสาร. 02-3193903
ฝ่ายขาย. sale@ppinterpump.co.th
ฝ่ายช่าง. engineer@ppinterpump.co.th
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า